Gaggenau logo

Online formulář na objednání
servisu domácího spotřebiče

Osobni údaje:

Údaje o spotřebiči:

Tyto údaje najdete na typovém štítku spotřebiče. Poskytnutím údajů pomůžete jednoznačné identifikaci spotřebiče a urychlíte celý průběh servisního zásahu.

Kde se nachází E-nr a FD >

  • /

Popis problému: